Exekutor vs. vykonavatel

Mám za to, že běžné laické veřejnosti není známo, že stát zajišťuje vymáhání povinností dlužníků stvrzených zejména vykonatelným soudním rozhodnutím jednak cestou využití státní moci – prostřednictvím pověřených soudních vykonavatelů, jednak cestou soukromých podnikatelů – pověřených exekutorů. Stát k tomuto kroku přistoupil již v roce 2001 s cílem zvýšení efektivity…

číst více

Zákoník práce je trochu out

Zaměstnavatel odeslal zaměstnanci prostým e-mailem sken dohody o rozvázání pracovního poměru a zaměstnanec stejnou cestou obsah dohody potvrdil maje za to, že tak došlo k uzavření této dohody a založení jejích právních účinků. Zaměstnavatel následně platnost dohody zpochybnil s poukazem na platná ustanovení zákoníku práce o doručování v pracovněprávních vztazích….

číst více

Právo na obranu života se zbraní

„Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno.“ Listina základních práv a svobod bude od letošního podzimu rozšířena o právo na obranu života se zbraní (tou je nejen střelná zbraň, nůž, kámen, ale i pes, auto, golf. hůl, atd.). Právo na obranu se zbraní je…

číst více

Digitální obsah a služby

Do textu občanského zákoníku míří nová dílčí úprava Poskytování digitálního obsahu a služeb, která vychází ze souboru směrnic EU z roku 2019, jež má ČR povinnost promítnout do národní legislativy a zajistit jejich účinnost nejpozději k 1.1.2022. Přestože jsou transponované směrnice součástí evropského spotřebitelského práva, česká úprava míří i do…

číst více

NS spoutal volnou živnost

Do médií již pronikla informace o nedávném rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, který poněkud nečekaně dospěl k názoru, že předmět podnikání obchodní společnosti zapsaný v obchodním rejstříku, na základě úpravy v zakladatelském dokumentu, popř. stanovách, je neurčité, je-li v případě volné živnosti zapsaný pouze jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3…

číst více

Nechtěný návstěvník na valné hromadě

Počátkem června nabyl účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů, jímž stát kontruje různým způsobům zakrytí totožnosti osob ovládajících obchodní společnosti, zejména pokud se tyto hlásí k účasti do veřejných zakázek nebo figurují v potenciálně trestných obchodních schematech a transakcích. Od počátku června se někteří akcionáři či společníci obchodních společností stávají pouhými…

číst více

Stahujte bez obav

Dezinformace je definována jako klamná informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince či celé společnosti tak, aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravdivosti (wiki). Považuji za vhodné připsat dnešním autoritářsky řízeným státům kredit za to, že víme, co je dezinformace a jsme obezřetní, aby náš zdravý úsudek nemanipulovala….

číst více

Symbolika ženy

Nejvyšší správní soud se v nedávné době zabýval případem regionální zastavárny, která své služby masivně propagovala prostřednictvím letáku, jehož atraktivitu měla zvýraznit spoře oděná žena. Ukázalo se, že erotický motiv není nijak neobvyklou součástí reklamy na zcela nesouvisející podnikatelské záměry (pneuservis, lesní pila, luxusní vozy, apod.) a společnost zjevně většinově…

číst více

Kostičky LEGO

Kdo by neznal kostičky LEGO? Geniální dánský obchodní tah z roku 1949, byť původní myšlenka a realizace náleží britské společnosti Kiddicraft, kterou později dánské LEGO finančně odškodnilo. LEGO se v roce 2010 stalo registrovaným vlastníkem průmyslového vzoru, tedy vzhledu kostiček LEGO typických svým tvarem, barevností a materiálem, z něhož jsou…

číst více

Digitální notář

Přínosem této nelehké doby je masivní elektronizace, která zasahuje i do oblastí vyznačujících se tradičním konzervativismem – notářské služby. Poslanecká sněmovna v současnosti projednává novelu notářského řádu zavádějící „elektronický notářský zápis“, čímž odstraňuje dosavadní sine qua non listinné podoby notářských spisů a v nich uložených dokumentů. V médiích se již…

číst více