Implementovali jsme projekt GDPR do středně velkých společností, tudíž jsme schopni:

  • konzultovat dílčí aspekty nakládání s osobními údaji ve společnosti
  • revidovat povinné interní dokumenty prokazující soulad s GDPR
  • vytvořit procesy zajišťující plnění povinností vůči subjektům údajů
  • smluvně zakotvit vztahy mezi správci a zpracovateli osobních údajů