Pro tuzemské i zahraniční korporátní klienty jsme schopni pokrýt následující právní oblasti:

  • založení, správa (corporate governance), likvidace obchodních společností
  • dispozice s podnikem
  • převody obchodních podílů, akcií a jiného majetku
  • vztahy v rámci koncernu
  • prosazování nároků ze smluv
  • příprava obchodněprávních stanovisek a posudků (legal opinion)
  • poskytování komplexních právních služeb zahraničním investorům při zahájení jejich podnikatelské činnosti na území České republiky