Najdeme pro vás cestu

Advokátní kancelář MH Partners zaměřená na IT/IP, autorské a obchodní právo

Vstupte Kontakt

Autorské právo (IT/IP)

V oblasti ochrany duševního vlastnictví se specializujeme na právo informačních technologií (IT). Oblasti IT se dlouhodobě věnujeme, sledujeme vývoj a moderní trendy v oblasti software a hardware, rozumíme strukturám programovacích jazyků a v praxi používaným softwarovým řešením pro podniky. Nabízíme přidanou hodnotu, v rámci právního poradenství ojedinělou, spočívající ve spojení…

Obchodní společnosti

Pro tuzemské i zahraniční korporátní klienty jsme schopni pokrýt následující právní oblasti: založení, správa (corporate governance), likvidace obchodních společností dispozice s podnikem převody obchodních podílů, akcií a jiného majetku vztahy v rámci koncernu prosazování nároků ze smluv příprava obchodněprávních stanovisek a posudků (legal opinion) poskytování komplexních právních služeb zahraničním investorům…

Smluvní agenda

Běžnou součástí agendy naší advokátní kanceláře je příprava, připomínkování, vyjednávání a posouzení rizik následujících smluv: kupní smlouva smlouva o dílo smlouva o obchodním zastoupení smlouva o přepravě příkazní smlouva nájemní smlouva skladovací smlouva licenční smlouva (sw) implementační smlouva (sw) servisní smlouva (sw)

Milan Holeček

Advokát zaměřený na autorské právo (IT/IP), obchodní a pracovní právo, ochranu osobních údajů.

Již více než 15 let se věnuji poskytování právních služeb malým a středním obchodním společnostem a startupům v oblasti autorského práva (IT/IP), obchodního práva, pracovního práva a ochrany osobních údajů.

Pravidelně školím a publikuji v oblasti softwarového práva a ochrany osobních údajů (best practice).

Působím v národní pobočce Wikimedia Foundation jako expert na legislativu v oblasti svobody sdílení informací a svobody projevu, jakož i právních aspektů publikace autorských děl na internetu.

Právní služby poskytuji v českém, anglickém a tureckém jazyce.

Naši spokojení klienti