Známe potřeby provozovatelů e-shopů v oblasti práva a jsme schopni pomoci se zprovozněním nové e-shop platformy.

Naše advokátní kancelář disponuje potřebným know-how i praktickou zkušeností s přípravou a řešením klíčových právních aspektů souvisejících s provozem e-shopu, konkrétně:

  • příprava či revize smlouvy o dílo spočívající ve vývoji a implementaci softwarové platformy pro provoz e-shopu
  • zpracování všeobecných obchodních podmínek přizpůsobených povaze podnikání, resp. prodejního sortimentu provozovatele e-shopu
  • nastavení procesů v souladu s úpravou práv spotřebitele a povinností podnikatele vůči spotřebiteli
  • komplexní řešení ochrany osobních údajů v souladu s platnou legislativou (GDPR, metodika ÚOOÚ)
  • návrh reklamačního řízení a způsobu vypořádání nároků z vadného plnění
  • nastavení rovnovážných a efektivních vztahů mezi dodavateli a provozovatelem e-shopu
  • zajištění compliance s platnou legislativou upravující platební styk a AML/CTF
  • právní poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví (copyright, ochranné známky, apod.)
  • právní poradenství v oblasti reklamy a zasílání obchodních sdělení

Vyžádejte si nezávaznou nabídku služeb