NS spoutal volnou živnost

Do médií již pronikla informace o nedávném rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, který poněkud nečekaně dospěl k názoru, že předmět podnikání obchodní společnosti zapsaný v obchodním rejstříku, na základě úpravy v zakladatelském dokumentu, popř. stanovách, je neurčité, je-li v případě volné živnosti zapsaný pouze jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“; tj. bez bližšího určení oborů (z množiny 79 definovaných činností a 1 sběrného ustanovení).

Věci znalý odborník i laik si již dokáže představit, jaké kroky by vyžadovala snaha vyjít vstříc a dát do souladu s rozhodnutím NS příslušný dokument – jedná se o nezbytnou službu notáře a navazující změnu zápisu v obchodním rejstříku, což představuje i nemalé náklady.

Mimoto se lze také vyděsit a začít panikařit, když nadpisy některých článků na toto téma zní „atentát“, „revoluce“ nebo „run na notáře“.

Považuji za potřebné vyzvat ke klidu. Jednak se nezměnila platná právní úprava (nerozhodoval Ústavní soud, nezvedli ruce poslanci anebo senátoři), jednak bude-li mít v praxi uvedené rozhodnutí dopad v tom smyslu, že se jím rejstříkové soudy začnou řídit, lze si bez obav a bez sankcí počkat na písemnou výzvu soudu a jednat až v souladu s jejím obsahem.

Mimoto je možné, že se uvedeným rozhodnutím NS bude ještě zabývat kolegium NS, které má za úkol zajišťovat jednotu a zákonnost rozhodování soudů, a v tomto smyslu dozná změny. A konečně, jelikož jsme dospěli do 21. století a digitalizace v tuzemsku funguje, dle mého názoru, více než dobře, propojí se oba veřejné rejstříky, obchodní a živnostenský, tak, aby ten obchodní automaticky vytěžil z živnostenského tam zapsané obory volné živnosti obchodních společností a zanesl je do zápisů v obchodním rejstříku.

Publikováno v Blog