Kostičky LEGO

Kdo by neznal kostičky LEGO? Geniální dánský obchodní tah z roku 1949, byť původní myšlenka a realizace náleží britské společnosti Kiddicraft, kterou později dánské LEGO finančně odškodnilo.

LEGO se v roce 2010 stalo registrovaným vlastníkem průmyslového vzoru, tedy vzhledu kostiček LEGO typických svým tvarem, barevností a materiálem, z něhož jsou vyráběny, a nadále se snaží dostupnými prostředky průmyslových práv udržet své dominantní postavení na trhu stavebnicových hraček.

Přesto úspěšná konkurence LEGO existuje a statečně se brání četným obviněním z nekalé soutěže, jimiž se LEGO snaží udržet “svůj” trh. Zmiňme kanadského výrobce Mega Bloks a britského Best-Lock.

Ochrana prostřednictvím registrace průmyslového vzoru nikdy nebyla myšlena jako absolutní nástroj proti konkurenci, technická nebo konstrukční podstata výrobku není průmyslovým vzorem chráněna, pouze jeho vzhled – design. Ve vztahu ke kostičkám LEGO tak vzniká zajímavá otázka, nakolik je konstrukce kostičky LEGO výsledkem práce designérů (=vzhled) nebo konstruktérů (=funkcionalita).

Se zodpovězením této otázky si však neví tak úplně rady ani ti nejpovolanější – Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Ten se v roce 2019 přiklonil na stranu funkční podstaty kostičky LEGO, tudíž odmítl ochranu prostřednictvím průmyslového vzoru. Speciální soud – Tribunál EU však nalezl v posouzení případu ze strany EUIPO četná pochybení a jeho rozhodnutí zrušil. Líbivý vzhled kostičky LEGO totiž potenciálně spočívá i v jejích hladkých plochách obklopujících funkční (spojovací) výčnělky a mezery, do nichž tyto zapadají. LEGO si prozatím oddychlo a EUIPO má nad čím přemýšlet…

Publikováno v Blog