V naší advokátní kanceláři poskytujeme služby obchodním společnostem, spolkům a společenstvím i jednotlivcům. Právní dokumenty jsme schopni připravit v českém, anglickém, německém a tureckém jazyce.

15 let zkušeností v oboru nám dovoluje nabídnout vám profesionální služby zejména v oblastech práva autorského (IT/IP), korporátního, smluvního a pracovního.

V rámci souvisejících činností nabízíme pořádání odborných seminářů na míru, realizaci právních auditů a prověrky solventnosti obchodních partnerů.

Vedle hlavní specializace poskytujeme právní poradenství v následujících oblastech:

 • obchodní společnosti
 • smlouvy, dohody a prohlášení
 • pracovněprávní záležitosti
 • zastupování před úřady a soudy
 • právní audity
 • investiční poradenství

Nabízíme rovněž související činnosti:

 • prověrky solventnosti obchodních partnerů
 • ověřování podpisů
 • ověřování a konverze dokumentů
 • úschova peněz, úschova počítačových programů
 • zajištění důkazů
 • pořádání vzdělávacích seminářů
 • překlady z/do jazyka anglického, německého a tureckého

Zavedenou spolupráci máme s daňovými poradci, notáři, exekutory a úředními překladateli.