Běžnou součástí agendy naší advokátní kanceláře je příprava, připomínkování, vyjednávání a posouzení rizik následujících smluv:

  • kupní smlouva
  • smlouva o dílo
  • smlouva o obchodním zastoupení
  • smlouva o přepravě
  • příkazní smlouva
  • nájemní smlouva
  • skladovací smlouva
  • licenční smlouva (sw)
  • implementační smlouva (sw)
  • servisní smlouva (sw)