Služby v oblasti pracovního práva jsou často poptávány jak ze strany korporátních klientů, tak ze strany jednotlivců. Zkušenost „z obou stran barikády“ nám dává možnost citlivě balancovat požadavky zaměstnavatele a zaměstnance při řešení zadání v této oblasti, která typicky zahrnují:

  • přípravu pracovních, manažerských a dalších pracovněprávních smluv a jejich změn
  • posuzování peněžitých a jiných pracovněprávních nároků
  • posuzování důvodů ukončení pracovního poměru, přípravu výpovědí, okamžitých zrušení pracovního poměru, dohod o ukončení pracovního poměru, jakož i dohod o zákazu konkurence po ukončení pracovního poměru a další služby s ukončením pracovního poměru související
  • přípravu pracovních a organizačních řádů a jiných pracovněprávních interních předpisů a organizačních opatření
  • tvorbu benefitních a jiných motivačních programů pro manažery i řadové zaměstnance
  • zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců v pracovněprávních sporech