V oblasti ochrany duševního vlastnictví se specializujeme na právo informačních technologií (IT).

Oblasti IT se dlouhodobě věnujeme, sledujeme vývoj a moderní trendy v oblasti software a hardware, rozumíme strukturám programovacích jazyků a v praxi používaným softwarovým řešením pro podniky.

Nabízíme přidanou hodnotu, v rámci právního poradenství ojedinělou, spočívající ve spojení výše uvedené odborné znalosti se schopností cílené aplikace relevantní právní úpravy. Rychle se zorientujeme a porozumíme zadání.

Typologie smluv, kterými se v naší praxi zabýváme, zahrnuje:

  • smlouvy na vývoj a implementaci software
  • smlouvy o vytvoření a vydání databáze
  • smlouvy o analýze software
  • smlouvy o garantované úrovni služeb
  • smlouvy o údržbě a podpoře
  • licenční smlouvy o rozsahu oprávněného užívání software
  • migrační smlouvy (zajišťující cloudové řešení poskytování IT služeb)

Nabízíme rovněž zajištění důkazů, které jsou on-line, pro účely pozdější použití v soudním či obdobném řízení, a úschovu zdrojových kódů počítačových programů jako prevenci proti nekalé soutěži konkurenčních subjektů, popř. ochranu před zneužitím ze strany bývalých zaměstnanců či spolupracovníků.