Právo na obranu života se zbraní

„Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno.“

Listina základních práv a svobod bude od letošního podzimu rozšířena o právo na obranu života se zbraní (tou je nejen střelná zbraň, nůž, kámen, ale i pes, auto, golf. hůl, atd.). Právo na obranu se zbraní je tímto povýšeno na ústavní úroveň, což umožňuje, mimo jiné, přezkoumání případů, u nichž byla použita zbraň pro účely obrany života, ze strany Ústavního soudu. Ačkoliv se to možná nezdá, jedná se o významný posun, vyzdvihující význam práva na život jednotlivce a jeho ochranu, doplňující již stávající základní práva.

Dosavadní zákonná úprava, § 29 trestního zákoníku – institut nutné obrany, se ukázala být nedostatečná (viz např. nedávná kontroverzní diskuse o přípustnosti instalace samočinných obranných zařízení v rekr. objektech). Nutnou obranu koncipuje tak, že obrana musí z povahy věci být vždy silnější než útok a zároveň, že škoda způsobená v obraně může být větší než škoda z útoku hrozící (samozřejmě s korektivem přiměřenosti), nicméně právo jednotlivce bránit svůj život se zbraní z této úpravy jednoznačně neplyne a může, resp. mohlo se stát, že soud použití zbraně v konkrétním případě označil jako nepřiměřenou se všemi důsledky z toho plynoucími.

Pro zajímavost uvádím srovnání s nejznámější „zbraňovou“ úpravou na ústavní úrovni ve Spojených státech amerických. Původně vychází z existence domobrany a jejího účelu zajistit veřejný pořádek, což bylo tehdy vyhodnoceno tak, že splnit tento účel není bez možnosti držet zbraň možné. Pro moderní dobu se pak ustálil výklad, že se jedná o právo „law-abiding, responsible citizens to use arms in defense of hearth and home“, tedy právo bránit svou rodinu a domov se zbraní. Uvedení tohoto práva do praxe v jednotlivých státech USA se mírně liší, ale v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu USA (2008, District of Columbia vs. Heller) má společné to, že držení zbraně může být v jednotlivých státech podřízeno regulaci (např. podmíněno místem – prostor bydliště, osobou – bezúhonný občan, typem – poloautomatická zbraň, kvalifikací – střelecký kurz). Jsem přesvědčený, že povýšení na ústavní úroveň práva bránit lidský život se zbraní je správné. Věřím, že své opodstatnění prokáže zejména v situacích, kdy dochází ve veřejném prostoru k ohrožování na životě slabších ze strany nejrůznějších agresorů, za přihlížení nebo přímo odvracení pohledu náhodných kolemjdoucích.

Publikováno v Blog