Již více než 15 let se věnuji poskytování právních služeb malým a středním obchodním společnostem a startupům v oblasti autorského práva (IT/IP), obchodního práva, pracovního práva a ochrany osobních údajů.

Pravidelně školím a publikuji v oblasti softwarového práva a ochrany osobních údajů (best practice).

Působím v národní pobočce Wikimedia Foundation jako expert na legislativu v oblasti svobody sdílení informací a svobody projevu, jakož i právních aspektů publikace autorských děl na internetu.

Právní služby poskytuji v českém, anglickém a tureckém jazyce.