Náhrada škody v IT

Pro klienta, který poskytuje služby údržby a podpory v IT (na bázi SLA), řešíme případ kolapsu IT infrastruktury způsobený autorem software (třetí osobou). Jednáme o rozsahu skutečné škody a její prokazatelnosti, přenesení odpovědnosti za škodu na původce škody, možnostech vyvinění a obraně proti neopodstatněným nárokům. Jedná se o zákazníka s…

číst více

Holdingová struktura

Pro vstup klienta na slovenský trh vytváříme v SR na „zelené louce“ holdingovou strukturu, zakládáme vzájemně provázané společnosti, nastavujeme ovládací a kontrolní mechanismy, vyřizujeme podnikatelská oprávnění a dohlížíme na nemovitostní transakce. Známe slovenské právo. Hodnota projektu převyšuje 1,5 mil. eur.

číst více

Potravinové doplňky

Klientovi, který podniká v oblasti výroby a distribuce přírodní medicíny, poskytujeme právní poradenství v souvislosti s uváděním přípravků na trh – označování, popis, obsah tvrzení o nutričním či zdravotním účinku, uvedení povinné informace pro spotřebitele.

číst více

Implementace ochrany osobních údajů dle GDPR

Zabýváme se projektem implementace ochrany osobních údajů dle požadavků GDPR v provozu největšího kongresového centra v České republice a hotelu patřícího do mezinárodního řetězce ubytovacích zařízení. Nastavujeme interní procesy, mapujeme rozsah zpracování osobních údajů, tvoříme a upravujeme interní směrnice, upozorňujeme na riziková nakládání s osobními údaji.

číst více

Poplatky za online kartové transakce

Řešíme případ jednostranného navýšení poplatků za online kartové transakce ze strany banky, které způsobilo statisícové škody provozovateli vstupenkové a rezervační online platformy, kde probíhají transakce v řádu stamiliónů měsíčně. Posuzujeme nejen podmínky nastavené mezinárodními kartovými asociacemi (VISA/Mastercard), ale i komunitární legislativu (EU) upravující podmínky podnikání v oblasti bankovnictví a poskytování…

číst více

Obchodní sdělení v tv vysílání

Pro provozovatele tv vysílání připravujeme metodiku, jak se orientovat v právní úpravě obchodních sdělení na úrovni EU, a vyhnout se porušení regulatorního rámce při zařazování obchodních sdělení, product placementu a sponzoringu do tv vysílání.

číst více

Paralelní dovozy do EU

Výhradní obchodní zastoupení pro určené teritorium a související cenotvorba je v rámci EU ohrožena paralelními dovozy. Parazitování na několikaleté intenzivní propagační činnosti obchodního zástupce je možné subjektivně vnímat jako unfair. Hledáme právní nástroje, jak se těmto rizikům vyhnout.

číst více

Cloudové služby

Tvoříme smluvní dokumentaci a všeobecné obchodní podmínky poskytování cloudových služeb na platformě SAP na území České republiky, které jsou odvozeny a zohledňují podmínky spolupráce sjednané na partnerské úrovni, jakož i globální obchodní podmínky poskytování cloudových služeb ze strany SAP SE.

číst více

Audit investičního zprostředkovatele

Provádíme právní audit plnění regulatorních požadavků plynoucích pro subjekt podnikající jako investiční zprostředkovatel, pojišťovací makléř a poskytovatel spotřebitelského úvěru. Zkoumáme nejen podmínky získání a zachování platnosti licencí ČNB, ale také plnění reportovacích povinností, pravidelnou revizi systému vnitřních předpisů, průběžný monitoring vazeb angažovaných osob s třetími subjekty, apod.

číst více