Poplatky za online kartové transakce

Řešíme případ jednostranného navýšení poplatků za online kartové transakce ze strany banky, které způsobilo statisícové škody provozovateli vstupenkové a rezervační online platformy, kde probíhají transakce v řádu stamiliónů měsíčně. Posuzujeme nejen podmínky nastavené mezinárodními kartovými asociacemi (VISA/Mastercard), ale i komunitární legislativu (EU) upravující podmínky podnikání v oblasti bankovnictví a poskytování zúčtovacích služeb.