Cloudové služby

Tvoříme smluvní dokumentaci a všeobecné obchodní podmínky poskytování cloudových služeb na platformě SAP na území České republiky, které jsou odvozeny a zohledňují podmínky spolupráce sjednané na partnerské úrovni, jakož i globální obchodní podmínky poskytování cloudových služeb ze strany SAP SE.