Náhrada škody v IT

Pro klienta, který poskytuje služby údržby a podpory v IT (na bázi SLA), řešíme případ kolapsu IT infrastruktury způsobený autorem software (třetí osobou). Jednáme o rozsahu skutečné škody a její prokazatelnosti, přenesení odpovědnosti za škodu na původce škody, možnostech vyvinění a obraně proti neopodstatněným nárokům. Jedná se o zákazníka s ročním obratem 9 mld. Kč.