Audit investičního zprostředkovatele

Provádíme právní audit plnění regulatorních požadavků plynoucích pro subjekt podnikající jako investiční zprostředkovatel, pojišťovací makléř a poskytovatel spotřebitelského úvěru. Zkoumáme nejen podmínky získání a zachování platnosti licencí ČNB, ale také plnění reportovacích povinností, pravidelnou revizi systému vnitřních předpisů, průběžný monitoring vazeb angažovaných osob s třetími subjekty, apod.