Záruční veletoče

Všichni rádi kupujeme věci bezvadné, totiž v právní hantýrce nikoliv „skvělé“, ale nemající vady (poruchy, praskliny, apod.). Proto platí, že má-li věc vady, kupující může na prodávajícím požadovat opravu vadné věci nebo dodání nové věci bez vady. Při opakovaném výskytu vad na věci má kupující také možnost požadovat slevu nebo zrušení koupě a vrácení peněz.

Stávající právní úprava umožňuje kupujícímu (spotřebiteli) obrátit se s výše uvedenými nároky na prodávajícího (podnikatele) kdykoliv se vada na věci objeví během 24 měsíců od převzetí věci. „Dvouletá záruka“ je obecně známý institut, když se někomu (staro)nová věc porouchá nebo znehodnotí.

Nová právní úprava, s očekávanou účinností od 1.1.2022, fakticky zkracuje oněch 24 měsíců na polovinu, tj. na 12 měsíců. Objeví-li se během prvních 12 měsíců na zakoupené věci vady, může kupující uplatnit vůči prodávajícímu výše uvedené nároky, zejména tedy dodání nové věci bez vady nebo opravu vadné věci. Objeví-li se však vada na věci v průběhu 13 – 24 měsíců od koupě, prodávající nároky kupujícího bude moci odmítnout, ledaže si kupující obstará důkazy o tom, že věc byla vadná již při koupi, byť se vada navenek projevila až po roce od koupě. Obstarat důkazy znamená vynaložit čas, náklady a úsilí, které nemusí vždy vést k cíli. Ani odborník – znalec není vždy schopen nahlédnout do minulosti a posoudit stav věci při koupi po jejím více než ročním užívání. Přes uvedené nemusí obchodní praxe a tudíž i zvyklost spotřebitelů doznat výraznějších změn, pokud výrobci/ prodejci v zájmu konkurenceschopnosti zachovají dvou/tří/pěti/sedmiletou záruku na jakost věci formou záručního listu nebo reklamního sdělení.

Publikováno v Blog