Když se bytový dům mění na hotel ve stylu Airbnb

Online ubytovací platformy, z nichž tou bezpochyby nejznámější a globálně nejrozšířenější je Airbnb, představují novodobý fenomén ovlivňující nejrůznější aspekty městského života. Na jedné straně roste obliba této formy ubytování ze strany hostů – turistů, kterým skýtá jednak úsporu nákladů, jednak poznání života běžných lidí, na straně druhé roste zášť místních obyvatel, jimž narušuje dosavadní klidné a bezpečné bydlení. Nemalé starosti pak působí Airbnb, působící v tzv. šedé zóně ekonomiky, hoteliérům, městům a v neposlední řadě státu.

Provozování krátkodobého pronájmu jednoho či více bytů v bytovém domě může přinést reálné komplikace do života stálých obyvatel domu – zvýšený hluk, znečištění, opotřebení, narušování nočního klidu, krádeže, vandalství, apod. Snaze zabránit nákupu a provozování bytů pro účely Airbnb se nelze z tohoto pohledu divit.

Před soud se nedávno dostala žaloba vlastníka bytu, resp. provozovatele krátkodobého pronájmu, na neplatnost usnesení shromáždění SVJ, kterým byl do stanov zanesen požadavek na souhlas všech členů SVJ k využívání bytu člena SVJ k poskytování ubytovacích služeb. Prvoinstanční soud žalobu zamítl a podpořil tak SVJ v zavádění účinných opatření za účelem užívání společných prostor a bytů způsobem ohleduplným k ostatním vlastníkům bytů a přiměřeným účelu, k němuž rezidenční bytový dům má sloužit. Rozhodnutí prvoinstančního soudu bylo napadeno odvoláním a bude tedy podrobeno přezkumu ze strany nadřízeného soudu. Uvidíme, zda obstojí.

Publikováno v Blog