Digitální služby

Už jste někdy slyšeli pojem „digitální služby“? Co si pod ním představujete? Jaký má význam?

V podstatě se jedná o veškeré online služby využívané (nejen) v prostředí internetu, počínaje jednoduchými internetovými stránkami, přes e-shopy, agregátory, srovnávače, úložiště, sociální sítě, diskusní fóra, streamovací služby, apod. Jen v rámci EU jich je provozováno více než 10.000.

Evropská komise se snaží držet krok s urputným vývojem v oblasti e-commerce a tak směřuje k inovaci příslušné legislativy, jejímž prvotním cílem je jako obvykle (i) ochrana práva uživatelů, (ii) ochrana práv autorů duševního vlastnictví, a (iii) zajištění neomezené inovace, růstu a konkurenceschopnosti všech účastníků soutěže na jednotném evropském trhu (European Single Market). Nově se však přidává i snaha, aby několik dominantních online platforem (těch, jejichž jméno se nesmí vyslovit ???? nicméně dosahujících na více než 10% z 450 mil. uživatelů v EU) neovládalo celý ekosystém digitální ekonomiky a nesvazovalo jej vlastními pravidly.

Návrh Digital Services Act a Digital Markets Act byly uvolněny k veřejnému projednání. V obou případech se jedná o nařízení, která tudíž budou přímo účinná ve všech 27 členských státech.

Zavádí se opatření k účinnému (a definitivnímu) odstraňování nelegálního obsahu, služeb a zboží, zajištění svobody projevu skrze smírčí řízení vůči zasahujícímu provozovateli, sdílení klíčových dat provozovatelů s úřady a výzkumníky, odtajnění parametrů doporučujících algoritmů, jasnému označení reklam a jejich zadavatelů, a další.

Chystá se zavedení veřejné databáze spravované Komisí, kde budou publikována rozhodnutí provozovatelů online platforem o odstranění nelegálního obsahu; účelem je založit u takového obsahu precedens napříč celým digitálním prostorem, který bude závazný pro všechny provozovatele a poskytovatele služeb. Legislativa umožní uživatelům jednoduchým způsobem označovat nelegální obsah, obchodníkům bránit se proti diskriminaci ze strany zprostředkující obchodní online platformy, spotřebitelům zachovat kontrolu nad svými údaji, právy a rozhodnutími.

Publikováno v Blog