Bankovní identita

Stát prohloubil svou důvěru v bankovní instituce a udělil jim oprávnění vydávat svým klientům přístupové údaje nejen do služeb eGovernmentu, ale rovněž do služeb e-Commerce.

Akreditaci má aktuálně dokončenou ČSOB, Česká spořitelna a Komerční banka, zakladatelé iniciativy Bankovní identita a.s. Konkurenční Aliance pro bankovní identitu, zastřešující AirBank, Fio banku a skupinu MONETA, která vznikla z nutnosti vymezit se vůči uvedeným třem dominantním účastníkům bankovního trhu usilujícím o kontrolu nad fungováním a budoucností projektu bankovní identity, o akreditaci usiluje. Příslušná legislativa vstoupila v účinnost 1.1.2021.

Akreditovaná banka je oprávněna ověřit totožnost svého klienta (což už tak jako tak dělá) a na tomto základě mu vydat přístupové údaje způsobilé k přihlášení do zmíněných online služeb, jejichž výčet lze nalézt např. https://info.eidentita.cz/sep/ Nově k ověření klienta může využít ojedinělý přístup do státních neveřejných registrů evidence tuzemců a cizinců.

Bankovní identita se tak svou funkcí řadí vedle již existujících a funkčních systémů:

eObčanka (MVČR, 2012)

MojeID (CZ.NIC, 2010)

ISDS (Česká pošta/ MV ČR, 2009)

Kvalifikované certifikáty (I.CA, PostSignum, eIdentity, 2002)

Výše uvedené systémy jsou, s výjimkou kvalifikovaných certifikátů, pro uživatele zdarma. Totéž se očekává od bankovní identity, například Česká spořitelna identitu vydá zdarma a propojí s přístupovými údaji, kterými již klient disponuje do inet. bankovnictví. Svět eGovernmentu a eCommerce se tím bez dalšího zpřístupní.

Vše o eGovernmentu lze nalézt na https://www.mvcr.cz/egovernment.aspx, resp. https://portal.gov.cz/

Publikováno v Blog